TechniSport.info van 18-06-2020

Fytolicenties met vervaldatum 24/11/2020 met 1 jaar verlengd
Door de coronamaatregelen kunnen er momenteel onvoldoende vormingsactiviteiten worden georganiseerd.  Alle licenties die op 24/11/2020 vervallen zullen met 1 jaar verlengd worden. Dit geldt zowel voor de reeds verlengde licenties als voor diegene die nog niet konden worden verlengd.  Alle informatie op: fytolicentie.beVoor de behandeling van aanvragen voor fytolicenties verandert er weinig. Een kopie van uw fytolicentie kan u eenvoudig aanvragen via 

https://fytoweb.be/nl/fytolicentie/mijn-fytolicentie-verlengen

 

TechniSport.info van 30-03-2020

Corona crisis, impact op gazons: minimaal onderhoud voor sportvelden.

De komende maanden worden de sportvelden niet meer gebruikt, tot…?

Afhankelijk van de huidige staat van uw gazon (qua onkruid bezetting*), zijn er verschillende voorstellen voor een minimaal onderhoud:

*Qua onkruid bezetting: ofwel is een gazon vrij van onkruid, of is de onkruidbezetting aanvaardbaar, ofwel moeten er maatregelen genomen worden om de onkruidbezetting te verminderen of te elimineren.

1.Voor gazons vrij van onkruiden, kunt u, bijvoorbeeld, voorlopig, hogere* maaien. Hierdoor kunt u ook minder of later beginnen te beregenen (naast deze corona-crisis, is er ook een “grote kans”  dat opnieuw langere droogteperiodes kunnen voorkomen). *Afhankelijk van het type maai- en opvangapparatuur waarover u beschikt, mag u een gazon niet hoger dan +/- 15 cm laten groeien (om moeilijkheid van oprapen te voorkomen). Als je qua maaier of oprapen goed uitgerust bent, laat het gazon dan groeien. Bij de start van nieuwe sportseizoen, indien het maaien gebeurt zonder mulching (met oprapen van de maaisels), zorg er dan goed voor, dat de hoeveelheid voedingsstoffen die exporteert wordt, nadien door een gepaste bemesting gecompenseerd wordt.

2.Voor gazons met een ”onaanvaardbaar”* onkruid bezetting, een paar keer op een hoogte van +/- 3 cm maaien (*te bespreken in de volgende TechniSport.info). Sommige onkruiden kunnen niet tegen het kort maaien en zullen verdwijnen. Indien er onkruiden zijn die het kort maaien toch verdragen en indien er niet te hoog bezetting is, verwijder deze onkruiden manueel, zonder herbicide dus of met gebruik van een robot, voor niet-chemisch wieden van gazons (video in volgende TechniSport.info en binnenkort beschikbaar op de website).

3.Voor voetbalvelden met een onaanvaardbare onkruidbezetting: oppervlakkig frezen (maximaal +/- 2 cm diepte) en onmiddellijk doorzaaien zonder de speellaag te bewerken. Indien nodig, een andere mogelijkheid is, om de speellaag volledig te frezen en onmiddellijk opnieuw in te zaaien. Let op: op bewerkte of kale bodem, is de kans van onkruidgroei groot. Het is dus belangrijk om onmiddellijk op nieuw te zaaien of doorzaaien (en eventueel beregenen en eventueel bemesten).

Bijkomende adviezen in Corona-crisis:  

1.Voor voetbalvelden die straks ingezaaid moeten worden, in plaats van tot in mei / juni (het tussenseizoen van voetbal) te wachten, mag u deze voetbalvelden nu onmiddellijk doorzaaien, misschien zonder te moeten beregenen (of minder beregenen dan in juni/juli).

2.In het kader van "corona-besparing”, zou ook nog eventueel “bezanding/prikken” kunnen uitgesteld worden tot in het najaar, bij begin van de activiteiten.

3.Om niet te veel nu in het voorjaar en deze zomer te moeten maaien en ook ikv besparing: bemest uw gazon nu in voorjaar niet. Indien in 2020, er maar één bemesting mogelijk is, pas deze bemesting in het najaar toe (september) en met een NPK-formule meststof met een laag stikstof- en laag fosforgehalte (en hogere kaliumgehalte).

Verder adviezen in volgende TechniSport.info.