2021-09: 

Omwille van de covid-beperkingen in juli, wordt nu, op donderdag 7 oktober 2021 om 16 u (verwelkoming vanaf 15u30), voor onze “Professor Gazon”, Etienne Bruier, een "professioneel eerbetoon”, in “zijn tweede thuis” namelijk het Koning Boudewijnstadion, georganiseerd. Lees meer... 

 

2021-08: 

TechniSport.info - TechniGreen.info-dag gaat door 7 october 2021 in KB-stadion: http://www.TechniSport.info

 

2021-08: 

Matexpo in Kortrijk gaat door 8 tot 12 september 2021https://www.matexpo.com/fr

 

2021-07: 

Op 21 juli 2021, de vooravond van zijn 80ste verjaardag, overleed, jammer genoeg, onze medewerker Etienne Bruier

 

2021-02: 

Green Deal sportdomeinen Vlaanderen in voorjaar 2021https://omgeving.vlaanderen.be/green-deal-duurzaam-sportdomein

 

2021-01: 

ISB-congres gaat NIET DOOR on-site maar well door in 2021 op 10 & 11 maart on-line: http://www.isbvzw.be/press/7645

TechniSport.info dag met expo-ruimte en mecanic show in KB-stadion openlucht editie: donderdag 7 oktober 2021 TechniSport.info dag

 

2020-09:

27-28-29 september 2020 in Gent - beurs GREENEXPO GAAT NIET DOOR meer info via:  https://www.green-expo.be/

 

2020-08:

6-7-8 september 2020 in Brussel - beurs DEMOGROEN GAAT NIET DOOR meer info via:  https://www.demogroen.be/

 

2020-07:

Volgende agenda:

- 5-6 september 2020 in Peruwels-Beloeil - beurs DEMODAYS - gratis toegang via: https://www.demodays2020.be/nl/ 

- 6-7-8 september 2020 in Brussel - beurs DEMOGROEN - gratis toegang via:  https://www.demogroen.be/

-27-28-29 september 2020 in Gent - beurs GREENEXPO - gratis toegang via:  https://www.green-expo.be/

 

2020-06:

FYTOLICENTIES met vervaldatum 24/11/2020 met 1 jaar verlengd
Door de coronamaatregelen kunnen er momenteel onvoldoende vormingsactiviteiten worden georganiseerd.  Alle licenties die op 24/11/2020 vervallen zullen met 1 jaar verlengd worden. Dit geldt zowel voor de reeds verlengde licenties als voor diegene die nog niet konden worden verlengd.  Alle informatie op: fytolicentie.be. Voor de behandeling van aanvragen voor fytolicenties verandert er weinig. Een kopie van uw fytolicentie kan u eenvoudig aanvragen via 

https://fytoweb.be/nl/fytolicentie/mijn-fytolicentie-verlengen

 

 2020-03:

TechniSport.info : Corona/covid-crisis & gazons: TOCH MINIMAAL ONDERHOUD VOOR NATUURGRAS SPORTVELDEN (voetbal, rugby,...) NODIG (lees meer) 

 

In memoriam ETIENNE BRUIER

 

7-10-2021 - 15.30 in Brussels

Inschrijving- Inscription 1

Inschrijving- Inscription 2

Inschrijving- Inscription 3

Inschrijving- Inscription 4

Inschrijving- Inscription 5

Made with BreezingForms for Joomla!® by Crosstec

[No form id or name provided!]

 

Op 21 juli 2021, de vooravond van zijn 80ste verjaardag, overleed, jammer genoeg, Etienne Bruier.

Omwille van de covid-beperkingen in juli, wordt nu, op donderdag 7 oktober 2021 om 16 u (verwelkoming vanaf 15u30), voor onze “Professor Gazon”, een "professioneel eerbetoon”, in “zijn tweede thuis” namelijk het Koning Boudewijnstadion, georganiseerd.

Uitnodiging Etienne Bruier – KB-stadion: (ontdekt uitnodiging en print hier).

Omwille van covid-maatregelen, is inschrijving verplicht, liefst via digital inschrijvingsformulier of via email (info(@)TechniSport.info) en liefst vóór 30-09-2021.

Covid-maatregelen op 7-10-2021, lees meer …

 

Etienne Bruier:

Voor velen van ons was Etienne Bruier, inderdaad, onze “Professor Gazon”. Voor de greenkeepers van golfbanen, voor beheerders van voetbalvelden, maar ook van alle mogelijke types van gazons, voor aannemers, voor architecten, voor groen- of sportdiensten van openbare besturen, voor distributeurs/handelaren, collega leveranciers/producenten, adviseurs,… was Etienne Bruier gedurende bijna 55 jaar onze adviseur, onze deskundige, waar we steeds op konden rekenen. Voor veel professionelen, was hij ook een vriend geworden.

Als ingenieur, afgestudeerd in Vilvoorde, werkte hij sinds het begin van zijn carrière met (en bijna uitsluiten met) gazons, en hoofdzakelijk “sportgazons”.

Vanaf de jaren 70, was hij een van de personen binnen de golfterreinwereld die contacten vergemakkelijkte en bevoorrechte toegang tot technische informatie en training mogelijk maakte. Zo was hij gedurende 28 jaar lid van de raad van bestuur van de Vereniging van Greenkeepers van België: vanaf de oprichting (januari 1998) tot in 2017. Hij was voorzitter van 1998 tot 2001.

In 2003 was hij aanwezig bij de oprichting van de TechniSport-TechniGreen.info-dag en gedurende meer dan 15 jaar, op elke editie, was hij spreker*. Ook voor deze editie 2021, had hij al een presentatie voorbereid.

Hij was ook de initiatiefnemer van talrijke “gazon”-studiereizen in België, maar ook in het buitenland (Frankrijk, Nederland, Duitsland, Engeland, de Verenigde Staten,…) voor o.a. de Vlaamse Sportraad (ISB), de vereniging van Greenkeepers van België (GAB), de federatie van tuinaannemers (BTA), ...

Tot op zijn laatste dag was Etienne Bruier begaan met het grasveld van de Rode Duivels in het Koning Boudewijnstadion. Sporadisch, bezocht hij nog enkele grasvelden van eerste divisieclubs, en met regelmaat bezocht hij nog meerdere golfbanen. Hij was ook nog steeds technisch adviseur voor diverse juridische expertises.

Altijd goed gezelschap! Zijn joviale aanwezigheid en zijn innovatieve technische adviezen zullen door iedereen die met hem heeft gewerkt, gemist worden.

De organisatoren van de TechniSport-TechniGreen.info-dag, alsook de vele beroepsverenigingen, wensen de familie van Etienne Bruier hun oprechte deelneming te betuigen.

*(video intervew Etienne Bruier TechniSport.info-TechniGreen.info-dag)

Na-vorming voor uw fytolicencie tijdens TechniGreen-TechniSport.info dag donderdag 7 october 2021 in KB-stadion.

 

Programma in  KB-stadion, donderdag 07-10-2021 - inschrijving verplicht !

Vormingen ook geldig voor uw fytolicentie (tot 2 punten). 

Covid-maatregelen voor 7-10-2021, lees meer

 

Voor SPORTdiensten, architekten, studiebureau’s (lees meer...)

Voor (tuin-/sport-) AANNEMERS en GOLF GREENKEEPERS (lees meer...)

Voor SPORTCLUBS (lees meer...)

Voor TECHNISCHE, GROEN-, MILIEUdiensten, OPENBAREwerken,…(lees meer...)

 

 

 7-10-2021 voor GEMEENTEN : TECHNISCHE, SPORT-, GROEN-, MILIEUdiensten, OPENBAREwerken,...ook geldig voor uw fytolicentie, voor 2 punten !

Inschrijving is verplicht - aantal plaatsen is beperkt - reductie voor vroege inschrijvingen - laatste dag inschrijving 30-09-2021

 

VOORMIDDAG-MODULE 1 (1 punt)-(OOK VOOR FYTOLICENTIE)

07u45: Ontvangst, inschrijving, koffie.

08u00: Scanning van ID-kaarten.

08u15: Verwelkoming en voorstelling programma.

08u30: Principes van geïntegreerde gewasbescherming (IPM). Departement Landbouw en Visserij Vlaanderen.

09u00: Actuele ziekten en plagen in stedelijk groen - Waarnemings- & Waarschuwingssysteem - GreenDeal Natuurlijk Groen. PCS

10u15: Koffiepauze - expo-ruimte – nieuwe machines.

11u30: Niet-chemische onkruidbestrijding: vergelijking van bestaande technieken – vegen – borstelen – water – stoom – branden (vlam – elektrisch). Veiligheid aspecten (PCLT) - Praktische voorbeelden – stemmen uit de praktijk – debat. Eco-Control - LABOcontrol

12u30: Aperitief, BBQ-walking-diner in de expo-ruimte.

 

NAMIDDAG-MODULE 2 (1 punt)-(OOK VOOR FYTOLICENTIE)

13u30: Scanning van ID-kaarten.

14u00: MECANIC SHOW demo’s onderhoudsmachines

15u00: Lage risico producten. Federale Overheidsdienst Volksgezondeheid.

15u30: Geïntegreerde gewasbescherming (IPM). NAC

16u00: Geïntegreerde gewasbescherming (IPM). AVBS

17u00: Eind van de vorming” fytolicentie” – slotdrink

17u30: Nieuwe technieken voor onderhoud van gazons. Nieuwe licentie voor gebruik van biocides (algen-mossen-..) Gebruik vanmeststoffen (bemesting van gazons volgens laatste Vlaams mestdecreet - MAP 6.Green Deal bij sportinfrastructuren. Bodemonderzoek bij nieuwe aanleg of renovatie van sportvelden. DGSG-LABOcontrol

18u30: Eind van de voordrachten – slotdrink en BBQ

20u45: Voetbalwedstrijd Rode Duivels: Frankrijk-België

 

 (bekijk en print programma hier met inschrijvingsformulier voor GEMEENTEN in PDF)

 Inschrijvingsformulier TechniSport (o.a. fytolicentie) (print hier IF in word) - On-line inschrijving (klik hier voor digitale inschrijving voor GEMEENTEN

 

 

 

 

 7-10-2021 voor (tuin-/sport-) AANNEMERS en GREENKEEPERS: 

(ook geldig voor uw fytolicentie - 1 punt) 

 

13u30: inschrijving en scannen van de identiteitskaarten voor de fytolicentie 

14u00: Machines demo’s (TechniGreen Mecanic Show) – Niet-chemische onkruidbestrijding

15u00: Basisbeginselen IPM in de groensector – Principe van geïntegreerde gewasbescherming voor Groene ruimtes -  Lage risico producten. NAC – AVBS & Federale Overheidsdienst Volksgezondheid.

17u00: Pause – bezoek van de expo-ruimte

17u30: Nieuwe technieken voor onderhoud van gazons. Nieuwe licentie voor gebruik van biocides (algen-mossen-..) Gebruik van meststoffen (bemesting van gazons volgens laatste Vlaams mestdecreet - MAP 6.Green Deal bij sportinfrastructuren. Bodemonderzoek bij nieuwe aanleg of renovatie van sportvelden. DGSG-LABOcontrol

18u30: Einde van de voordrachten en walking-bbq

20u45: Voetbalwedstrijd Rode Duivels: Frankrijk-België 

 

(bekijk en print programma hier met inschrijvingsformulier AANNEMERS en GREENKEEPERS in PDF)

On-line inschrijving: (link naar digitale inschrijvingsformulier voor TA-GK

 

l 

 

7-10-2021 voor SPORTCLUBS

 

Eerste deel

(erkend voor de FYTOLICENTIE - geldig voor 1 punt)

 

13u30: Scanning van ID-kaarten.

14u00: MECANIC SHOW demo’s onderhoudsmachines

15u00: Basisbeginselen IPM in de groensector – Principe van geïntegreerde gewasbescherming voor Groene ruimtes -  Lage risico producten. NAC – AVBS & Federale Overheidsdienst Volksgezondheid.

17u00: Eind van de vorming” fytolicentie” – slotdrink

Tweede deel

(niet erkend voor de FYTOLICENTIE)

17u30: Nieuwe technieken voor onderhoud van gazons (resultaten van recente enquête bij de clubs). Nieuwe licentie voor gebruik van biocides (algen-mossen-..) Gebruik van meststoffen (bemesting van gazons volgens laatste Vlaams mestdecreet - MAP 6.Green Deal bij sportinfrastructuren. Bodemonderzoek bij nieuwe aanleg of renovatie van sportvelden. DGSG-LABOcontrol

18u30: Eind voordrachten – slotdrink en BBQ

20u45: Voetbalwedstrijd Rode Duivels: Frankrijk-België

 

(bekijk hier en print programma en IF voor SPORTCLUBS in PDF)

On-line inschrijving: (link naar digitale inschrijvingsformulier voor sportclubs

 

 

 

Programma voor TECHNISCHE, GROEN-, MILIEUdiensten, OPENBAREwerken,…

 

Programma is te vinden bij TechniGreen.info