2021-02: 

Green Deal sportdomeinen Vlaanderen in voorjaar 2021https://omgeving.vlaanderen.be/green-deal-duurzaam-sportdomein

Corona-Covid onderhoudsadvies voor sportvelden die niet gebruikt worden zie: TechniSport.info van maart 2020. 

 

2021-01: 

ISB-congres daat door in 2021 op 10 & 11 maart on-line: http://www.isbvzw.be/press/7645

TechniSport.info dag met expo-ruimte en mecanic show in KB-stadion openlucht editie: donderdag 7 oktober 2021 TechniSport.info dag

 

2020-09:

27-28-29 september 2020 in Gent - beurs GREENEXPO GAAT NIET DOOR meer info via:  https://www.green-expo.be/

 

2020-08:

6-7-8 september 2020 in Brussel - beurs DEMOGROEN GAAT NIET DOOR meer info via:  https://www.demogroen.be/

 

2020-07:

Volgende agenda:

- 5-6 september 2020 in Peruwels-Beloeil - beurs DEMODAYS - gratis toegang via: https://www.demodays2020.be/nl/ 

- 6-7-8 september 2020 in Brussel - beurs DEMOGROEN - gratis toegang via:  https://www.demogroen.be/

-27-28-29 september 2020 in Gent - beurs GREENEXPO - gratis toegang via:  https://www.green-expo.be/

 

2020-06:

FYTOLICENTIES met vervaldatum 24/11/2020 met 1 jaar verlengd
Door de coronamaatregelen kunnen er momenteel onvoldoende vormingsactiviteiten worden georganiseerd.  Alle licenties die op 24/11/2020 vervallen zullen met 1 jaar verlengd worden. Dit geldt zowel voor de reeds verlengde licenties als voor diegene die nog niet konden worden verlengd.  Alle informatie op: fytolicentie.be. Voor de behandeling van aanvragen voor fytolicenties verandert er weinig. Een kopie van uw fytolicentie kan u eenvoudig aanvragen via 

https://fytoweb.be/nl/fytolicentie/mijn-fytolicentie-verlengen

 

 2020-03:

TechniSport.info : Corona/covid-crisis & gazons: MINIMAAL ONDERHOUD VOOR NATUURGRAS SPORTVELDEN (voetbal, rugby,...) 

De komende maanden worden de meeste sportvelden niet meer gebruikt. Indien uw sportveld vanaf nu en tot juli niet meer gebruikt wordt, afhankelijk van de huidige staat van uw gazon (qua onkruid bezetting*), zijn er verschillende voorstellen van minimaal onderhoud:

*Qua onkruid bezetting: ofwel is een gazon vrij van onkruid, of is de onkruidbezetting aanvaardbaar, ofwel moeten er maatregelen genomen worden om de onkruidbezetting te verminderen of te elimineren.

1.Voor gazons vrij van onkruiden, kunt u, bijvoorbeeld, voorlopig, hogere* maaien. Hierdoor kunt u ook minder of later beginnen te beregenen (naast deze corona-crisis, is er ook een “grote kans”  dat opnieuw langere droogteperiodes kunnen voorkomen). *Afhankelijk van het type maai- en opvangapparatuur waarover u beschikt, mag u een gazon niet hoger dan +/- 15 cm laten groeien (om moeilijkheid van oprapen te voorkomen). Als U qua maaier of oprapen goed uitgerust bent, laat het gazon dan groeien (maximaal +/- 30 cm). Bij de start van het nieuw sportseizoen, indien het maaien gebeurt zonder mulching (met oprapen van de maaisels), zorg er dan goed voor dat de hoeveelheid voedingsstoffen die geexporteert worden, nadien door een gepaste bemesting gecompenseerd wordt. Door gras laten hoger groeien, volgens de samenstelling van uw gazon, kan er wat grassoorten verdwijnen: uw doorzaai graszaadmengsel goed aanpassen.  

2.Voor gazons met een ”aanvaardbaar”* onkruid bezetting, een paar keer op een hoogte van +/- 3 cm maaien (*meer info in een van de volgende TechniSport.info). Sommige onkruiden kunnen niet tegen het kort maaien en zullen verdwijnen. Indien er onkruiden zijn die het kort maaien toch verdragen en indien er geen te hoge bezetting is, verwijder dan deze onkruiden manueel, zonder herbicide dus of met gebruik van een robot (onkruidbestrijding robot), voor niet-chemisch wieden van gazons (video robot in volgende TechniSport.info).

3.Voor voetbalvelden met een "onaanvaardbare" onkruidbezetting: oppervlakkig frezen (maximaal +/- 2 cm diepte) en onmiddellijk doorzaaien zonder de speellaag te bewerken. Indien nodig, is er ook een andere mogelijkheid: de speellaag volledig te frezen en onmiddellijk opnieuw in te zaaien. Let op: op bewerkte of kale bodem, is de kans van onkruidgroei groot. Het is dus belangrijk om onmiddellijk op nieuw te zaaien of doorzaaien (en eventueel beregenen en bemesten). Bij nieuwe inzaai of doorzaai moet onmiddelijk gemaaid. 

Bijkomende adviezen tijdens Corona-crisis:  

1.Voor voetbalvelden die straks ingezaaid moeten worden, in plaats van tot in mei / juni (het tussenseizoen van voetbal) te wachten, mag u deze voetbalvelden nu (begin april - afhankelijk van bodem temperatuur) onmiddellijk doorzaaien, misschien zonder te moeten beregenen (minder beregenen in april dan in juni/juli).

2.In het kader van "corona-besparing”, zou ook nog eventueel “bezanding/prikken” kunnen uitgesteld worden tot in het najaar, bij het begin van de nieuwe seizoen.

3.Om niet te veel nu in het voorjaar en deze zomer te moeten maaien en ook ikv besparing: bemest uw gazon nu in het voorjaar niet (behalve indien nieuwe inzaai of doorzaai uitgevoerd is en indien gebrek aan voedingselementen is op basis van een bodemanalyse. Indien in 2020 maar één bemesting mogelijk is, pas dan deze bemesting best in het najaar toe (september) en met een NPK-formule meststof met een laag stikstof- en laag fosforgehalte maar met een hogere kaliumgehalte.

4.Alleen indien uw veld een nieuwe inzaai of doorzaai gekregen heeft, moet u eventueel beregenen. Om geen grasgroei (en geen groei van onkruiden) te stimuleren, best niet te beregenen tot dat uw veld opnieuw in +/- juli , +/- 3 weken (volgens weertoestand) voor dat uw veld opnieuw gebruikt wordt. 

Verder adviezen in volgende TechniSport.info.