Donderdag 3 oktober 2019 in KB-stadion - inschrijving verplicht ! 

Programma voor SPORTdiensten, architekten, studiebureau’s (lees meer...)

Programma’s voor (tuin-/sport-) AANNEMERS (lees meer...)

Programma’s voor SPORTCLUBS (lees meer...)

Programma voor TECHNISCHE, GROEN-, MILIEUdiensten, OPENBAREwerken,…(lees meer...)

 

 

Programma voor SPORTdiensten, architekten, studiebureau’s:

Zaal n°4: “Sportvelden: aanleg en onderhoud.

PROGRAMMA NIET ERKEND VOOR DE FYTOLICENCIE.

10u00: Bezoek van de expo-ruimte.

11u30: Aperitief, BBQ-walking diner.

13u30: Inschrijving TechniSport vormingsdag

14u00: MECANIC SHOW demo’s onderhoudsmachines

14u30: Nieuwe technieken voor onderhoud van sportvelden (natuur of kunstgras). Maatregelen bij vervanging van rubber door andere vullingsmaterialen. DGSG-LABOcontrol

15u00: Milieuvriendelijke onderhoudstechnieken voor natuurgrassportvelden door ervaren terreinverzorgers. Uitleg over nieuwe Green Deal "pesticidevrij beheer"

15u30: Rondleiding bezoek stadion en het voetbalveld.

16u00: Pauze

16u30: Bemesting van gazons, sportvelden, groene zones volgens laatste Vlaams mestdecreet (MAP 6). VLM.

17u00: Verschillende typen meststoffen en bemestingstechnieken. DGSG-LABOcontrol

17u30: Voorstudies (bodemonderzoek) bij nieuwe aanleg sportvelden, renovatie of onderhoud. DGSG-LABOcontrol

18u00: Eind van de voordrachten – slotdrink

18u30 Walking diner-BBQ

Inschrijving via: http://technisport.info/index.php?option=com_content&view=article&id=13&Itemid=120&lang=nl

 

 

Programma’s voor (tuin-/sport-) AANNEMERS

PROGRAMMA ERKEND VOOR DE FYTOLICENTIE.

13u30 tot 15u: inschrijving en scannen van de identiteitskaarten voor de fytolicentie (erkende vorming !)

14u00: Machines demo’s (TechniGreen Mecanic Show) – Niet-chemische onkruidbestrijding

15u15: Fytolicentie, wat, voor wie, hoe aanvragen - stand van zaken - raadplegen persoonlijke dossiers en verlenging aanvragen. Federale Overheidsdienst (FOD) - Volksgezondheid

15u45: Geïntegreerde gewasbescherming: Principes van geïntegreerde gewasbescherming (IPM Integrated Pest Management). Departement Landbouw en Visserij – Vlaanderen

16u30: Pause – bezoek van de expo-ruimte

17u30: Spuittoestellen: Keuring spuittoestellen: vanaf wanneer is een spuittoestel keuringplichtig - afstelling / kalibratie van spuittoestel - bescherming van water: vermijden van puntvervuiling - verwerking van spuitresten / spoelwater. NAC

18u00: Bemesting van gazons, tuinen, parken, bomen: wat zijn de bepalingen volgens het Vlaamse mestdecreet. VLM

18u30: Einde van de voordrachten en walking-bbq

Inschrijving via: http://technigreen.info/index.php/nl/info-dag-nl

 

 

Programma’s voor SPORTCLUBS

 

Zaal n°4: “Sportvelden: aanleg en onderhoud”.

14u00: Ontvangst - inschrijving

14u30: Nieuwe technieken voor onderhoud van sportvelden (natuur of kunstgras). Maatregelen bij vervanging van rubber door andere vullingsmaterialen. DGSG-LABOcontrol

15u00: Milieuvriendelijke onderhoudstechnieken voor natuurgrassportvelden door ervaren terreinverzorgers. Uitleg over nieuwe Green Deal "pesticidevrij beheer"

15u30: Rondleiding bezoek stadion en het voetbalveld.

16u30: Bemesting van gazons, sportvelden, groene zones volgens laatste Vlaams mestdecreet (MAP 6). VLM.

17u00: Verschillende typen meststoffen en bemestingstechnieken. DGSG-LABOcontrol

17u30: Voorstudies (bodemonderzoek) bij nieuwe aanleg sportvelden, renovatie of onderhoud. DGSG-LABOcontrol

18u30: Aperitief, BBQ-walking-diner

Inschrijving via:  http://technisport.info/index.php?option=com_content&view=article&id=13&Itemid=120&lang=nl

 

Zaal n°3. “Gazons, groene en openbare ruimte (parkings, opritten, stoepen,…): onderhoud”.

PROGRAMMA ERKEND VOOR DE FYTOLICENTIE.

15u00: Ontvangst,inschrijving en scannen van de identiteitskaarten voor de fytolicentie (erkende vorming !)

15u15: Fytolicentie, wat, voor wie, hoe aanvragen - stand van zaken - raadplegen persoonlijke dossiers en verlenging aanvragen. Federale Overheidsdienst (FOD) - Volksgezondheid

15u45: Geïntegreerde gewasbescherming: Principes van geïntegreerde gewasbescherming (IPM Integrated Pest Management). Departement Landbouw en Visserij – Vlaanderen

16u30: Pauze – bezoek van de expo-ruimte

17u30: Spuittoestellen: Keuring spuittoestellen: vanaf wanneer is een spuittoestel keuringplichtig - afstelling / kalibratie van spuittoestel - bescherming van water: vermijden van puntvervuiling - verwerking van spuitresten / spoelwater. NAC

18u00: Bemesting van gazons, tuinen, parken, bomen: wat zijn de bepalingen volgens het Vlaamse mestdecreet. VLM

18u30: Aperitief, BBQ-walking-diner

Inschrijving via: http://technigreen.info/index.php/nl/info-dag-nl

 

 

 

Programma voor TECHNISCHE, GROEN-, MILIEUdiensten, OPENBAREwerken,…

PROGRAMMA OOK ERKEND VOOR DE FYTOLICENTIE.

Zaal n°3. “Gazons, groene en openbare ruimte (parkings, opritten, stoepen,…): onderhoud”. 

07u45: Ontvangst, inschrijving, koffie.

08u15: Verwelkoming en voorstelling programma.

08u30: Fytolicentie: wat, voor wie, hoe aanvragen - stand van zaken - raadplegen persoonlijke dossiers en verlenging aanvragen. Federale Overheidsdienst-Volksgezondheid.

9u00: Principes van geïntegreerde gewasbescherming (IPM). Departement Landbouw en Visserij Vlaanderen.

9u45: Spuittoestellen: keuring vanaf wanneer is een spuittoestel keuringsplichtig - afstelling / kalibrate - bescherming van het water: vermijden van puntvervuiling - verwerking van spuitresten / spoelwater. NAC

10u15: Koffiepauze - expo-ruimte – nieuwe machines.

11u30: Niet-chemische onkruidbestrijding: vergelijking van bestaande technieken – vegen – borstelen – water – stoom – branden (vlam – elektrisch). Praktische voorbeelden – stemmen uit de praktijk – debat. TechniGreen.info

12u00: BEELD-bestek voor niet-chemische onkruidbestrijding en monitoring. Praktische voorbeelden – stemmen uit de praktijk – debat. ECO-Control. 

12u30: Aperitief, BBQ-walking-diner in de expo-ruimte

14u: MECANIC SHOW demo’s nieuwe onderhoudsmachines: niet-chemisch voor verharding, ook voor natuur- en kunstgras.

15u30: Bezoek stadion

Inschrijving via: http://technigreen.info/index.php/nl/info-dag-nl