Aanvraag formulier voor gratis toegang voor aannemers voor sportvelden, aannemers voor parken en tuinen, architecten, verantwoordelijks van sportclubs of overheid. Gratis toegang voor de expo-ruimte (standen van gespecialiseerde bedrijven) en demo’s van nieuwe machines (Mecanic Show).

Gratis toegang (zonder walking-bbq en zonder lezingen) tussen 14 u en 17 u (sluiting) !

Een aanvraag voor gratis toegang per persoon.

Made with BreezingForms for Joomla!® by Crosstec